အသစ်ထွက်စာအုပ်များ

1. ခေါင်းဆောင်လက်စွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ ခေါင်းဆောင်လက်စွဲ
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ ဒေါက်တာသာထွန်းဦး
ထုတ်ဝေသူ။ Today
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ ခေါင်းဆောင်လက်စွဲ
ကဏ္ဍ။ စီမံခန့်ခွဲမှု  ဘာသာပြန် 
2. အောင်မြင်မှု
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ အောင်မြင်မှု
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ မြနှင်းဆီ(Mra Hninzi)
ထုတ်ဝေသူ။ Today
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ အောင်မြင်မှု
ကဏ္ဍ။ လမ်းညွှန်ချက်  ဘဝသရုပ်ဖော်/အောင်မြင်မှု 
3. ဂျမဒါမင်းထင် နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ ဂျမဒါမင်းထင် နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ မင်းမြတ်သူရ
ထုတ်ဝေသူ။ မြနှင်းဆီ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ မင်းမြတ်သူရ ဂျမဒါမင်းထင် နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်
ကဏ္ဍ။ ဂမ္ဘီရ 
4. စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ ဦးလှမင်း
ထုတ်ဝေသူ။ Today
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ
ကဏ္ဍ။ စီမံခန့်ခွဲမှု  ဘာသာပြန် 
5. Hp ရဲ့ကျင့်ထုံး
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ Hp ရဲ့ကျင့်ထုံး
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ ဦးလှမင်း
ထုတ်ဝေသူ။ Today
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ Hp ရဲ့ကျင့်ထုံး
ကဏ္ဍ။ ဘာသာပြန် 
6. သူပုန်ဆိုးပေ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ သူပုန်ဆိုးပေ
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ ရန်ကုန်ဘဆွေ
ထုတ်ဝေသူ။ ငါတို့စာပေ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ ရန်ကုန်ဘဆွေ သူပုန်ဆိုးပေ
ကဏ္ဍ။ ဝတ္ထုတို/လုံချင်း 
7. ဂရိတ်ဘော့စ်ဖြစ်စေမည့် ကျင့်ထုံးနည်းလမ်းများ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ ဂရိတ်ဘော့စ်ဖြစ်စေမည့် ကျင့်ထုံးနည်းလမ်းများ
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ ခင်ပပလင်း
ထုတ်ဝေသူ။ Today
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ ဂရိတ်ဘော့စ်ဖြစ်စေမည့် ကျင့်ထုံးနည်းလမ်းများ
ကဏ္ဍ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 
8. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု
ထုတ်ဝေသည့်နေ့။ 2019/11/01
ခေါင်းစဉ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု
စာရေးဆရာ(ကလောင်အမည်)။ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)
ထုတ်ဝေသူ။ နိုင်စာပေ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်။ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု
ကဏ္ဍ။ အတွေးအမြင်/စိတ်ပညာ 


လက်ရှိကတ်တွင်ဝယ်ယူထားသောစာအုပ်

၀ယ်ယူထားသောပစ္စည်းမရှိသေးပါ။

မာတိကာဖြင့်ရှာဖွေခြင်း

"လက်ရှိစာအုပ်ဆိုင်တွင် ဝယ်ယူနိုင်သည့်စာအုပ်များသာ ဖော်ပြထားသည်။"

မူလအတိုင်းဖော်ပြမည်။

© Copyright 2018 All rights reserved by Xan IT Solution | xan.com.mm